Proje Özeti

Bir ailede çocuğun doğumu, o ailenin yaşamında oldukça önemli bir yer tutmakta ve ailenin o güne kadar sürdürdüğü yaşam biçiminde, bir dönüm noktası oluşturmak­tadır. Ailenin alışılmış düzeninde, hazırlıklı olsalar bile ani bir değişiklik olmakta ve aile bireyleri bu değişiklilere ayak uydurmaya çalışmaktadır. Normal sağlıklı bir çocuğun ailede meydana getirdiği bu değişiklikler doğan çocuğun engelli olduğunun öğrenilmesi ile daha zor ve karmaşık bir durum oluşturmaktadır.

Engelli çocukların kendilerini yetersiz hissetmeleri, akranlarının beklentilerinden uzakta olmaları, sağlık durumlarının bozuk olması, sosyal kabul görmemeleri ve böy­lece ilişkilerinde çeşitli sorunlar yaşamaları, olumsuz benlik kavramı geliştirmelerine ve depresif belirtiler göstermelerine neden olmaktadır.

Engellilik yalnızca çocuğu değil, aile ve akrabaları da fiziksel, duygusal ve sosyal yönden etkileyip, çok yönlü problemler yaşamalarına zemin hazırlar.

Engelli bir çocu­ğa sahip olan anne ve babalar şok, reddetme, acı çekme ve depresyon, suçluluk duyma, utanma ve kabullenememe duygularının yanı sıra bu değişikliklere uyum sağlamaya çalışmakta, duruma çözümler aramakta, ne olacağını, ne yapacaklarını bilememenin kaygısını yaşamaktadırlar.

Zira Engelli bir çocuğa sahip olmak, engeli ne olur­sa olsun bir takım özel güçlükleri de beraberinde getirmektedir. Ailelerin yaşadığı bu güçlükler, psikolojik, maddi durum, eğitim durumu, yaşam tarzı, aile çevresi ve sosyal çevre ile ilişkiler çocuğun engel durumundan etkilenebilmektedir.

Engelli çocuğa sahip olan annelerde somatik yakınmalar, depresyon ve anksiyete bozukluğu gibi ruhsal sorunların engelli çocuğa sahip olmayan annelere göre daha sık görüldüğü bildirilmektedir.

Anne- babaların engelli çocuğa sahip olmaları onların sorumluluklarını ve işlevle­rini arttıracaktır. Çünkü her çocuğun ihtiyacı ve hakkı olan eğitim, sağlık, ilgi, sevgi, boş zamanların değerlendirilmesi, korunma, sağlıklı cinsel gelişime sahip olma gibi konularda engelli birey söz konusu olduğunda daha da özen gösterilmesi gerekmek­tedir. Engelli çocuğa karşı yüklendikleri sorumluluk anne ve babayı depresyona itmektedir.

Çevremizde gördüğümüz birçok engelli çocuk anne ve babası, benzer duyguları yaşayıp, benzer aşamalardan geçmektedirler. Birçok ailenin yeni yaşamlarına uyum sürecinde çeşitli uyum stratejileri kullandıkları ve bu sürecin birçok değişkenden et­kilendiği görülmektedir.

Anne ve babalara bu süreçte çeşitli yardımların sağlanması, destek programlarının oluşturulması, bilgi ve yasal düzenlemelerin yapılması onların uyumlarını kolaylaştıracaktır.

Ancak bu yardım ve düzenlemelerin yapılması için anne ve babaların duygularının, gereksinimlerinin, yaşadıklarının ve onları etkileyen etkenlerin bilinmesi gerekir.

Üyelerden birinin yaşamış olduğu depresyon tüm aile bireylerini etkilemektedir. (Özellikle Anne) Bu yüzden engelli çocuğa sahip ailelerin yaşamış olduğu ve depresyona yol açabile­cek birçok neden hakkında bilgi sahibi olmak, ailelerin yaşamış olduğu güçlüklerin ya da mutsuzluğun nedenlerini daha iyi anlamaya yardımcı olabilir. Bu nedenle ülke­mizde engelli bir çocuğa sahip ailelere yönelik çalışmalara gereksinim vardır.

Engelli bir çocuğa bakım vermek aileye çok büyük yük getirmekte, özellikle 7/24 engelli çocukla beraber yaşamak zorunda kalan anneler bu durumdan çok etkilenmektedirler.

Engelli birey sahibi bir ailenin beden ve ruh sağlığının korunması, engelli bir bireye maddi ve manevi bir destek sağlamak kadar önemlidir.

 

Proje Kapsamında “BİR NEFES nasıl alınacak?”

“Engelli Birey Sahibi Annelere Bir Nefes Projesi” içinde;

Proje kapsamında hedef engelli birey sahibi anne 15 günde bir engelli çocuğunu Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı bir rehabilitasyon ve/veya proje kapsamında özel anlaşmalı olunan rehabilitasyon merkezlerine sabah 10:00- 11:00-  akşam 22:00 arasında bırakacaktır.

Proje kapsamında engelli çocuğumuz için özel hazır bulunan uzmanlarımız annemizden çocuğu teslim alıp, gün boyunca çoğumuzun bakım ve eğitiminden sorumlu olacaktır.   Bu süreç içinde rehabilitasyon merkezlerimizde uzman doktorlarımız engelli çocuklarımızı sağlık kontrollerinden geçirmesi planlanmaktadır.

Engelli çocuğunu rehabilitasyon merkezlerine bırakan Annelerimiz proje uzmanlarımız tarafından hazırlanan ve daha önce kendilerine sunulan BİR NEFES faaliyetlerine başlaması sağlanacaktır.

 

Anneler için hazırlanan faaliyetler örnek program;

Başlangıç Saati

Bitiş

Saati

Gerçekleşecek Program

09.30

10.30

Engelli Birey Sahibi Anne ve Engelli Çocuğumuzun evden alınması

10.30

11.00

Engelli Birey Sahibi Anne ve Engelli Çocuğumuzun rehabilitasyon merkezine ulaştırılması ve Çocuğumuzun uzmanlara teslim edilmesi

11.00

13.00

Müze veya Tarihi bir mekân gezileri

13.00

14.00

Öğle yemeği

14.00

17.00

Sinema

17.00

19.00

Bowling, satranç, bisiklet, orman yürüyüşü, tenis gibi bir spor aktivesi

19.00

21.00

Anne ile Baba için yalnız birlikte akşam yemeği organizasyonu

21.00

22.00

Engelli Birey Sahibi Anne ve Engelli Çocuğumuzun rehabilitasyon merkezinden teslim alınması ve eve ulaştırılması,